1) K prenájmu vozidla od našej spoločnosti sú potrebné nasledovné doklady:

Fyzická osoba ( nepodnikateľ ):   

 • platný doklad totožnosti t.j. občiansky preukaz alebo cestovný pas osoby, ktorá bude vozidlo využívať
 • platný vodičský preukaz

Právnická osoba ( podnikateľ ): 

 • výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
 • platný doklad totožnosti t.j. občiansky preukaz alebo cestovný pas – platný vodičský preukaz
 • splnomocnenie overené notárom v prípade ak vozidlo bude využívať osoba iná ako je uvedená vo výpise z obchodného registra

2) Možnosti platby za prenájom, zálohové platby za vozidlo:

Platba za vami vybrané vozidlo t.j. prenájom vozidla sa vypláca vždy vopred a to buď v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet našej spoločnosti. K cene prenájmu je vždy nutné započítať zálohu za prenajaté vozidlo, ktorá je výške 300€ a je vyplácaná v hotovosti. Záloha za vozidlo je vratná v plnej výške ak sa vozidlo po skončení nájmu vráti v nepoškodenom stave, t.j. v stave v akom ho zákazník prevezme od našej spoločnosti na začiatku prenájmu vozidla.

3) Cenník prenájmu:

Naša spoločnosť CDT Autopožičovňa je platcom DPH. Všetky zverejnené ceny sú uvadzané bez DPH. K jednotkovým cenám za dané vozidlá prislúcha maximálny počet najazdených kilometrov. Za každý deň prenájmu je to 200 kilometrov, napr. pri nájme vozidla na 4 dni máte možnosť najazdiť 800 km. Prípadné kilometre nad rámec sú účtované sumou 0,15 € za každý kilometer navyše. V cene prenájmu vozidla ma náš zákazník zahrnuté:

 • zmena vozidla v prípade závady či poruchy
 • poistenie vozidla t.j. povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie platné v rámci EÚ
 • asistenčné služby 24 hodín denne
 • pravidelný servis a údržba vozidiel
 • diaľničná známka s platnosťou v rámci Slovenskej republiky
 • zimné alebo letné pneumatiky podľa obdobia

4) Všeobecné podmienky prenájmov:

Vozidlo od našej spoločnosti je možné si zapožičať na najmenej 1 deň, to znamená 24 hodín. Nájom je nutné si objednať vopred a to buď prostredníctvom nášho rezervačného formulára, kontaktného formulára, emailom alebo telefonicky. Vždy je nutné uviesť kontaktné údaje osoby ktorá bude vozidlo využívať. Zákazník prevezme vozidlo vždy čisté a samozrejme s plnou nádržou paliva. Na konci prenájmu je potrebné vozidlo vrátiť v rovnakom stave, pripadné znečistenie a nenačerpané pohonné hmoty je nutné uhradiť zo strany zákazníka. S našimi vozidlami je možné cestovať iba do krajín EÚ, každú cestu mimo hraníc Slovenskej republiky je nám nutné oznámiť vopred.